Naar het overzicht

Zorggroep Noorderbreedte

Wijkzorgcentra van Noorderbreedte

  • Abbingahiem          

Zorgcentrum met woonfunctie voor alleenstaanden en echtparen. Er is ook een dagcentrum voor ouderen. Meer informatie op:   www.abbingahiem.nl  

  • Bornia Herne          

Langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met enkel en meervoudige  lichamelijke aandoeningen. Binnen de afdeling Somatiek is een apart  team met 10 jongere verpleeghuisbewoners. De leeftijd varieert van 34  jaar tot 70 jaar. Bornia Herne is onderdeel van het CVA-zorgketen  Leeuwarden. Ook dagbehandeling behoort tot de mogelijkheden. Meer  informatie op: www.borniaherne.nl

  • Erasmushiem         

Verzorgingshuis/verpleeghuis. Ook dagcentrum. Meer informatie op:  www.erasmushiem.nl

  • Nieuw Mellens         

Permanent zorg voor mensen die wegens geestelijke achteruitgang niet meer thuis kunnen worden. Maar er is ook: dagopvang, deeltijd opvang voor jong dementerenden, nachtopvang, 2 woonvormen. Meer informatie op:  www.nieuwmellens.nl

  • Ymedam                

In Leeuwarden, middenin de wijk Bilgaard, biedt Ymedam kleinschalige zorg aan dementerende ouderen. De vier woningen staan zelfstandig, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van zorgcentrum Nieuw Mellens.  Meer informatie op: www.noorderbreedte.eu/ymedam

  • Flora State        

Permanente woonvorm voor jonge mensen (ong. 47 jaar) met een chronische aandoening. Meer informatie op:  www.florastate.nl

  • Bennema State

Zorghotel voor tijdelijke opvang van mensen die zorg en verpleging nodig hebben in Hardegarijp. Het zorghotel wordt gebruikt voor: revalidatie, verblijf bij palliatieve zorg, vakantie en logeren door familieleden. Meer informatie op: www.bennemastate.nl

Contact

Locatie

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216