Naar het overzicht

Palet

Wijkzorgcentra van Palet:

In de wijkzorgcentra zijn verschillende mogelijkheden voor opvang, zodat de Mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. In overleg met u wordt door Palet gezocht naar een juiste plek.

 • Wijkzorgcentrum Swettehiem       

Groepsopvang voor ouderen die overdag behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten. Ook is er een dagcentrum voor dagbehandeling en dagverzorging.    

Adres: Pieter Sipmawei 290, 8915 EH Leeuwarden  tel. (058) 215 42 55
   

 • Wijkzorgcentrum De Hofwijck

De Hofwijck heeft mogelijkheden voor groepsopvang voor ouderen die overdag behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten.

Adres: Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ Leeuwarden tel. (058) 213 44 95

 • Verpleeghotel De Hofwijck
  In De Hofwijck is ook het verpleeghotel van Palet gevestigd. Mensen die een korte tijd (tijdelijk) verpleging of verzorging nodig hebben, kunnen hier verblijven. Maar ook mensen die op vakantie gaan naar Friesland en zorg nodig hebben, kunnen hier logeren.

Aanmelden via KlantAdviesCentrum van Palet: 0900 – 321 321 3

 • Het Nieuwe Hoek  

Groepsopvang en logeerfunctie (< 3 etmalen per week) voor ouderen die behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten. Daarnaast kunnen ouderen uit de omgeving terecht voor bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden of voor dagverzorging en dagbehandeling in het Dagcentrum. Dagverzorging biedt ondersteuning bij mantelzorg. Contact leggen met leeftijdsgenoten, gebruikmaken van warme maaltijd en deelnemen aan activiteiten.

Vanuit wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek verleent het zorgsteunpunt Binnenstad thuiszorg in de omgeving van Het Nieuwe Hoek. Vanuit het zorgsteunpunt werkt een vast team mensen. U ziet dus altijd vertrouwde gezichten.  

Adres:  Hoeksterpad 16, 8911 JW Leeuwarden, tel. (058) 213 93 45     

 • Wijkzorgcentrum Sint Jozef

Voor ouderen die behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten gedurende de dag heeft wijkzorgcentrum Sint Jozef de mogelijkheid van groepsopvang. Bovendien kan in het wijkrestaurant de warme maaltijd gebruikt worden door zowel bewoners van Sint Jozef als bewoners uit de wijk.

Adres: Eestraat 15, 8922 JA Leeuwarden, tel. (058) 213 14 25

 • Wijkzorgcentrum Greunshiem

Ouderen uit de omgeving kunnen in het Dagcentrum terecht voor dagbehandeling en dagverzorging en bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd. Voor ouderen die gedurende de dag behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten is er groepsopvang. Er is speciale aandacht voor ouderen met afasie (spraak- en begripsmogelijkheden). Ook het Dovendagcentrum en de SKL-kinderopvang zijn in Greunshiem gevestigd. Het Seniorenhof biedt dagverzorging aan oudere verstandelijk gehandicapten.

Adres: Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden, tel. (058) 213 03 41

 • Parkhove, centrum voor wonen & verpleging

Dit centrum biedt zeer specialistische zorg aan een specifieke doelgroep. Dat zijn ouderen met een lichamelijke beperking of met een geestelijke beperking zoals dementie. De bewoners met lichamelijke beperking verblijven soms tijdelijk in Parkhove, bijvoorbeeld om te revalideren na een operatie.

Mensen die specialistische zorg nodig hebben maar nog thuis kunnen en willen wonen, kunnen in Parkhove terecht voor dagbehandeling. Het is ook mogelijk om de specialistische zorg thuis of in een wijkzorgcentrum te krijgen.

Adres: Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden, tel. (058) 213 60 45

 • Woonzorgcentrum Skilhiem in Stiens

Ouderen die behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten gedurende de dag, kunnen terecht voor groepsopvang. In het dagcentrum worden dagverzorging en dagbehandeling aangeboden.

Bewoners van de gemeente Leeuwarderadeel kunnen vanuit Skilhiem en het zorgsteunpunt aan de Petterhusterdyk thuiszorg, verpleging, verzorging en diensten afnemen. Bovendien kunt u een beroep doen op ouderenconsultatie. De verpleegkundige consulent van Skilhiem kan u op afspraak thuis bezoeken.

Adres: Nije Parte 33, 9051 MB  Stiens, tel: (058) 257 61 00

 • Hospice Marcelis Goverts Gasthuis

In het Marcelis Goverts Gasthuis is het hospice van Palet gevestigd. Mensen willen hun laatste levensfase graag doorbrengen in de eigen, vertrouwde omgeving. Thuis is dat  niet altijd mogelijk. Het Hospice Marcelis Goverts Gasthuis biedt begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een korte levensverwachting hebben. De zorg wordt 24 uur per dag verleend door een deskundig team en vrijwilligers. Familie en vrienden kunnen overnachten in het hospice en worden  eventueel bij de zorg betrokken.

Voor plaatsing in het hospice is aanmelding nodig bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kunt u zelf doen, maar ook de huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, ziekenhuisspecialist of een familielid.

Adres: Noordersingel 54, 8917 BB Leeuwarden, tel. (058) 299 80 75, www.hospiceleeuwarden.nl

Contact

Palet

Adresgegevens

Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Telefoon: (058) 2343943

Internet: www.paletgroep.nl
Email: info@paletgroep.nl

Locatie

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216