Jonge Mantelzorgers

Als WELLZO Mantelzorg staan wij ook klaar voor jongeren die de zorg op zich nemen van familie die ernstig ziek is en/of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Deze jongeren noemen we jonge mantelzorgers; zij helpen met de zorg die nodig is, maar maken zich ook zorgen om die dierbare persoon. Help jij ook iemand die zorg nodig heeft of maak jij je zorgen over je familie - elke dag weer - dan hoor je vast ook bij deze groep.

Wat zijn jonge mantelzorgers?
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die zich regelmatig zorgen maken om, soms zorg moeten missen en/of belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus met:
 • een lichamelijke chronische ziekte;
 • een verstandelijke of lichamelijke beperking;
 • chronische psychische klachten;
 • een alcohol-, drugs- of andere verslaving
De jonge mantelzorger zal zich (min of meer) in 1 of meer van onderstaande voorbeelden herkennen:
 • je hebt thuis veel verantwoordelijkheden, omdat je moeder er alleen voor staat;
 • je moet regelmatig met je vader of moeder mee om als tolk te fungeren bij gesprekken;
 • je gaat niet met je problemen naar je ouders 'die hebben al zorgen genoeg;
 • je maakt je zorgen om een van je ouders die ernstig ziek is;
 • je maakt je zorgen omdat je moeder dagen in bed ligt;
 • je hebt weinig tijd om je huiswerk te maken omdat je regelmatig huishoudelijke taken op je neemt voor een zieke of verslaafde ouder;
 • je kookt thuis regelmatig maaltijden voor jezelf, ouders, broers en/of zussen omdat je vader de hele dag werkt en moeder vaak ziek is;
 • je moet regelmatig op je broertje of zusje passen omdat je ouders beiden werken of dit zelf niet altijd kunnen door een ziekte of handicap;
 • je moet vaak voor jezelf zorgen omdat je moeder met een depressie of een burn-out zit.
Wat zijn mogelijke gevolgen van overbelasting voor jonge matelzorgers?
Er zijn diverse tekenen die duiden op (dreigende) overbelasting bij jonge matelzorgers:
 • Vermoeidheid, concentratieproblemen en schoolverzuim met bijvoorbeeld een opvallende daling van de schoolprestaties of het afbreken van de opleiding tot gevolg;
 • Psychosomatische klachten, dat wil zeggen: psychische spanningen die leiden tot lichamelijke klachten, zoals eet- en slaapproblemen of vluchtgedrag zoals het gebruik van drugs en/of alcohol;
 • Teruggetrokken gedrag en isolement ten opzichte van leeftijdsgenoten, wat alter in het leven kan leiden tot ernstige persoonlijke problemen;
 • Extreem opvallen gedrag of extra voorbeeldig gedrag om niet op te vallen.

Hoe herken je de jonge mantelzorger?

Vanuit onze ervaring merken wij dat jonge mantelzorgers vaak wat teruggetrokken zijn. Zij passen zich gemakkelijk aan en hebben vaak de neiging zichzelf weg te cijferen. Dit is vaak te verklaren doordat de aandacht binnen het gezin uit gaat naar degene met een ziekte of beperking. Kinderen zijn thuis gewend om zich aan te passen en doen dit op school en bij de sportclub meestal niet anders. Jonge mantelzorgers blijven daarom vaak onopgemerkt en worden regelmatig overschat. Het "engel-in-de-klas" principe is de jonge mantelzorger op het lijf geschreven, doodat zij zich vaak volwassen en voorbeeldig gedragen worden zij regelmatig overschat. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk kampen met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven vastlopen.

Wat het meest in het oog springt, is parentificatie. Kinderen krijgen te maken met een rolwisseling. Zij krijgen te maken met verantwoordelijkheden die niet passen bij de leeftijd en ontwikkeling. Zij kunnen een verantwoordelijkheidsbeself ontwikkelen dat leidt tot een grenzeloosheid die voorbijgaat aan eigen behoeften, veel te hoge eisen stellen, overaangepast gedrag en die de eigen ontwikkeling van kind tot volwassenen, in de weg kan staan.

Wat willen we bereiken?

We willen de jonge mantelzorger ontlasten op wat voor manier dan ook. We proberen dit eerste door ze uit nodigen  voor het JMZ-café. Hier mogen ze alles en moeten ze niks! Op deze manier hoopt team mantelzorg dat de jongeren vanzelf met vragen komen waarmee we ze kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning moet uiteindelijk leiden tot ontlasting van de jonge matelzorgers, zodat zij zich weer kunnen richten op zaken waarmee ze bezig horen te zijn op die leeftijd!

Wil je met ons praten neem dan gerust contact met ons op. Zie voor gegevens onder contact.

 
 

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216