Aanmelden

Alleen wanneer u geregistreerd staat in ons systeem heeft u de mogelijkheid een eigen pagina op deze website te beheren. Op deze persoonlijke pagina kunt u de zorg voor uw zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis bijhouden. Ook andere familieleden en/of kennissen kunnen alleen door u als mantelzorger toegelaten worden op deze pagina. Gezamenlijk kunt u dan een agenda bijhouden en notities maken. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheden kunt u de zorg delen met familieleden of kennissen die verder weg wonen. Zo blijft iedereen op de hoogte en wordt de last gedeeld. Het is zelfs mogelijk foto's op de pagina te zetten. 

Is de aanmelding niet helemaal goed gegaan, dan kunt u dit niet zelf  ongedaan maken.  Meldt het ons en wij voeren de correcties voor u uit.

Eenmalig vult u onderstaande gegevens in. Daarna gaat u direct naar de inlogpagina.

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216