Noordelijke Werkplaats

Noordelijke WERKPLAATS 9 juni 2016

Op 9 juni is het project toegelicht in een werkplaats van Mezzo en Wellzo in Drachten.

Een geslaagde middag, dat was het!

Er zijn zeker 70 mensen geweest uit 27 verschillende steden en dorpen van Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Velen zijn samen met hun samenwerkingspartners naar de bijeenkomst gekomen.


Na een inleiding door Tieme Leenders van Mezzo en Petra van Loon van NOV, was het een interactief gebeuren en misschien wel een beetje te interactief, zeiden een aantal gasten. Want voordat er ook maar iets over het project "Even geen zorgen ..." werd verteld, was er al een quiz aan de orde. Een quiz van vijf vragen, die beantwoord kon worden door het opsteken van rode, groene, gele of alle briefjes tegelijk. Die ook nog eens langer omhoog gehouden moesten worden in verband met het maken van foto's door twee jongens van de Mbo-opleiding fotografie/video van de Friese Poort.


Vervolgens werden leden van de Klankbordgroep voorgesteld en ondervaagd over het project. Op die manier werd het project van alle kanten belicht. Daarna kon men vragen stellen. En vragen kwamer er! De antwoorden waren luid en duidelijk, meldde één van de bezoekers, maar de microfoon had wel aan de vragenstellers gegeven kunnen worden. Soms zijn vragen nog belangrijker dan antwoorden.


Na een snelle kop thee of koffie vertrok iedereen naar de workshops. Workshop 1 ging over "Van initiatief naar samenwerken (kaders stellen); workshop 2 over "Vraaggericht en structurele oplossing met inzet van vrijwilligers"; workshop 3 over "Praktijk en Organisatie" en workshop 4 over "Team van de toekomst/samenwerken tussen welzijn en zorg". Na een voorstelronde met enige achtergronsinformatie kwamen ook hier weer de nodige zaken aan de orde. Uitwisseling van ervaringen en van elkaar leren dat is waar het om draait. Samen komen we verder!


Na afsluitende woorden van Tieme Leenders konden organisaties zich opgeven voor een coaching traject van 20 uur. Daar hebben Stiens, Beetsterzwaag, Meppel, Emmen en Almere zich voor opgegeven. Daarmee gaan we nu verder. En natuurlijk ook verder met de verdere ontwikkeling van het project "Even geen zorgen ...".

WELLZO mantelzorg 058 - 2100216