Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de mantelzorgtaken door vrijwilligers of professionals. Zo krijgt de mantelzorger even tijd voor zich zelf  en kan weer energie opdoen om de zorg beter/langer vol te houden.

Verschillende vormen van respijtzorg:

 • er komt een vrijwilliger bij u, die tijdelijk uw zorgtaak overneemt, zodat u iets voor u zelf kunt doen;
 • er komt een professional, want de zorg kan niet door een vrijwilliger overgenomen worden;
 • de zorgvrager met een zorgindicatie gaat voor korte tijd naar:
  • de dagbehandeling in een verzorgingshuis of revalidatiecentrum
  • een dagcentrum
  • een zorgboerderij
  • een logeerhuis
 • nieuw: de zorgvrager kan (zonder indicatie)naar een respijtappartement waar vrijwilligers worden ingezet, zodat de mantelzorger tijd krijgt voor zichzelf;
 • nieuw: vrijwilligers worden thuis ingezet voor de zorgvrager, zodat de mantelzorger eigen dingen kan gaan doen.

Alle instanties in deze mantelzorgwijzer bieden een bepaalde vorm van respijtzorg. Meer informatie vindt u op instanties/overzicht

U kunt ook contact opnemen met handeninhuisl. Er zijn wel kosten aan verbonden voor de client, maar die kunnen ook, afhankelijk van de zorgverzekeraar, vergoed worden.

WIJKGERICHTE RESPIJTZORG

Palet, Noorderbreedte en WELLZO werken samen om in de eigen wijk vrijwillige respijtzorg te leveren en daarmee mantelzorgers te ontlasten. Per januari 2016 start deze vorm van mantelzorgondersteuning in Leeuwarden. Door brede samenwerking tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, vrijwilligersorganisaties, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en informele zorg werken we preventief om de zorg voor een ander beter/langer vol te kunnen houden..

EVEN GEEN ZORGEN ...

Mantelzorgers zorgen vaak lange tijd voor ‘zieke’ familieleden of vrienden. Op dit moment is 1 op de 8 mantelzorgers zwaar belast of overbelast. Om de mantelzorger te ontlasten kan met vrijwillige respijtzorg de zorg een tijdje worden overgedragen. Dat is een hele stap. Want kiezen voor jezelf, de zorg loslaten, vertrouwen krijgen in het overdragen van de zorg is niet altijd gemakkelijk. Daarin willen wij de mantelzorger helpen en begeleiden.

MAATWERK

De kracht van wijkgerichte respijtzorg ligt in het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger. Degene die zorg nodig heeft kan tijdelijk naar een logeerappartement of er komt vervangende zorg thuis. Vrijwilligers nemen de zorg dan tijdelijk over. Zo krijgt de mantelzorger tijd voor zichzelf. De vrijwilliger, mantelzorger en zorgvrager maken vooraf kennis met elkaar, zodat er ook een vertrouwd gevoel ontstaat en de gewenste zorg kan worden afgesproken. Dit is maatwerk. De vrijwilligers die dit doen zijn getraind voor dit werk en weten wat er van hen wordt verwacht.

LOGEERAPPARTEMENT

Mantelzorgers kunnen via WELLZO een logeerappartement aanvragen voor degene die ze verzorgen. Eventuele thuiszorg gaat gewoon mee. Er zijn logeerappartementen in Abbingahiem en Swettehiem in Leeuwarden. Verblijven kan op regelmatige basis (bijvoorbeeld één keer per maand een weekend of een dag per week) of incidenteel (bijvoorbeeld in geval van vakantie, een dagje uit of een geplande ziekenhuisopname).

VERVANGENDE ZORG THUIS

Wanneer het niet mogelijk is om de zorgvrager op te nemen in een logeerappartement, kan ook thuis de zorg overgenomen worden door een vrijwilliger. Ook op deze manier krijgt de mantelzorger tijd voor zichzelf. Dat kan voor één of meerdere dagen of nachten.

Noordelijke WERKPLAATS 9 juni 2016

Op 9 juni is het project toegelicht in een werkplaats van Mezzo en Wellzo in Drachten.

Een geslaagde middag, dat was het!

Er zijn zeker 70 mensen geweest uit 27 verschillende steden en dorpen van Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Velen zijn samen met hun samenwerkingspartners naar de bijeenkomst gekomen.


Na een inleiding door Tieme Leenders van Mezzo en Petra van Loon van NOV, was het een interactief gebeuren en misschien wel een beetje te interactief, zeiden een aantal gasten. Want voordat er ook maar iets over het project "Even geen zorgen ..." werd verteld, was er al een quiz aan de orde. Een quiz van vijf vragen, die beantwoord kon worden door het opsteken van rode, groene, gele of alle briefjes tegelijk. Die ook nog eens langer omhoog gehouden moesten worden in verband met het maken van foto's door twee jongens van de Mbo-opleiding fotografie/video van de Friese Poort.


Vervolgens werden leden van de Klankbordgroep voorgesteld en ondervaagd over het project. Op die manier werd het project van alle kanten belicht. Daarna kon men vragen stellen. En vragen kwamer er! De antwoorden waren luid en duidelijk, meldde één van de bezoekers, maar de microfoon had wel aan de vragenstellers gegeven kunnen worden. Soms zijn vragen nog belangrijker dan antwoorden.


Na een snelle kop thee of koffie vertrok iedereen naar de workshops. Workshop 1 ging over "Van initiatief naar samenwerken (kaders stellen); workshop 2 over "Vraaggericht en structurele oplossing met inzet van vrijwilligers"; workshop 3 over "Praktijk en Organisatie" en workshop 4 over "Team van de toekomst/samenwerken tussen welzijn en zorg". Na een voorstelronde met enige achtergronsinformatie kwamen ook hier weer de nodige zaken aan de orde. Uitwisseling van ervaringen en van elkaar leren dat is waar het om draait. Samen komen we verder!


Na afsluitende woorden van Tieme Leenders konden organisaties zich opgeven voor een coaching traject van 20 uur. Daar hebben Stiens, Beetsterzwaag, Meppel, Emmen en Almere zich voor opgegeven. Daarmee gaan we nu verder. En natuurlijk ook verder met de verdere ontwikkeling van het project "Even geen zorgen ...".

 

WELLZO 058 - 30 30 100