Mantelzorgcafé

 

Thema's in de mantelzorgcafé's

De thema's worden aangegeven door de bezoekers van het mantelzorgcafé.

WELLZO

18 januari Hoe verandert je rol als mantelzorger
15 februari Voeding en beweging
15 maart Ygoa en muziek
12 aprill Respijtzorg op locatie

Abbingahiem

25 januari Grenzen stellen en Yoga
22 februari Fit blijven
22 maart Placemat maken
26 april Respijtzorg -> mogelijkheden
24 mei Levensboeken

Eeltjeshiem

24 januari TinZ: omgaan met dementie en alzheimer
21 februari Oud Leeuwarden
21 maart Grenzen stellen
25 april Beweging
25 mei  

Ook is er nog gesproken over het huis van het heden en het thema Mantelzorg en werk. Deze houden we nog in het achterhoofd. Overwogen wordt of we er een avond café van maken. 

In voorbereiding:

Mantelzorgcafé's in Camminghaburen, Grou, Stiens (opent 26 of 28 febr.) en in de Remise.

En in voorbereiding jongeren mantelzorgcafé in de Neushoorn?

 

WELLZO 058 - 30 30 100