Vergoedingen

Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Toch zijn er enkele mogelijkheden voor vergoedingen. 
Mezzo heeft een nieuwe brochure: Mantelzorg en geldzaken. Kijk op: http://www.mezzo.nl/geldzaken
 

Mantelzorgcompliment = waardering mantelzorgers

Met ingang van 2015 vervalt het Mantelzorgcompliment en wordt de waardering van mantelzorgers overgedragen aan de gemeente. Gemeenten dienen in de WMO-verordening vast te leggen hoe zij vorm gaat geven aan de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. 
 

Betaling uit een PGB

De persoon voor wie u zorgt, kan een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Hiervoor heeft hij een AWBZ-indicatie nodig. Vervolgens kan hij u betalen voor uw zorg. U bent dan geen mantelzorger meer, maar een betaalde zorgverlener. Dit heeft enkele gevolgen:

  • Uw inkomen stijgt. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals de huurtoeslag.
  • U komt in dienst bij degene voor wie u zorgt, waardoor uw relatie kan veranderen.
  • Met inkomen uit een persoonsgebonden budget bouwt u geen pensioen op. 
  • Het PGB stopt als de persoon voor wie u zorgt geen indicatie meer krijgt voor zorg. Uw inkomen vervalt dan dus ook.
  • Als degene voor wie u zorgt overlijdt, krijgt u geen overlijdensuitkering.

Het is mogelijk om de AWBZ-indicatie via Regelhulp aan te vragen. Het formulier hiervoor vindt u bij het onderwerp AWBZ-zorg.

Wanneer heb ik recht op een persoonsgebonden budget (pgb) voor AWBZ-zorg?

Om een persoonsgebonden budget (pgb) voor AWBZ-zorg te krijgen, heeft u een AWBZ-indicatie nodig. U kunt recht hebben op een pgb als u in een verzorghuis woont. Maar bijvoorbeeld ook als u verpleging of begeleiding thuis krijgt.
Voorwaarden pgb voor AWBZ-zorg
In 2014 kunt u een pgb krijgen als u:
  • verblijft in een zorginstelling;
  • persoonlijke verzorging of verpleging krijgt;
  • begeleiding krijgt in combinatie met verblijf of verzorging of verpleging;
  • begeleiding krijgt voor minimaal 10 uur per week (dit is de urengrens).
  • u moet in staat zijn de verplichtingen die bij een pgb horen op een goede manier uit te voeren. Zo moet de zorg die u inkoopt van voldoende kwaliteit te zijn. Ook moet u uw zorgverleners op een goede wijze aan kunnen sturen. Het zorgkantoor controleert dit. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan het zorgkantoor een pgb weigeren.
Urengrens
Had u al in 2013 een pgb voor begeleiding voor minder dan 10 uur per week? Dan houdt u dit pgb ook in 2014. U moest dit pgb dan al hebben op 31 december 2013. 
Per 1 januari 2014 kunt u geen nieuwe pgb meer aanvragen voor minder dan 10 uur begeleiding per week.
AWBZ-indicatie moet 1 jaar geldig zijn
Om in aanmerking te komen voor een pgb moet uw indicatiebesluit minstens 1 jaar geldig zijn. Heeft u een besluit van korter dan 1 jaar? Dan moet daarin staan dat u ook na afloop van dit besluit nog AWBZ-zorg nodig heeft. Als u palliatieve zorg nodig heeft, geldt deze voorwaarde niet.
Hulp bij regelen zorg met pgb
Heeft u hulp nodig bij het regelen van uw zorg? Dan kunt u terecht bij het servicepunt pgb van de Sociale Verzekeringsbank.
 

Belasting

Zorgt u voor iemand uit uw eigen huishouden? Dan kunt u de kosten opgeven bij uw belastingaangifte.

Vrijstelling erfbelasting

Als iemand de verzorger (bloedverwant) is in verband met ziekte van een bloedverwant, kan de verzorger voor de successiewet onder voorwaarden worden aangemerkt als partner, om op deze manier te profiteren van de hoge vrijstelling (6 ton). In het geval de kinderen grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en te beperkt zijn om met arbeid hun inkomen te verdienen (ziekte of handicap) hebben een vrijstelling van € 57.342.

Een kind dat bij zijn alleenstaande ouder woont om deze te verzorgen, kan na het overlijden van de ouder aanspraak maken op de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting als hij aan enkele voorwaarden voldoet. Door de overgangsregeling vervalt de voorwaarde dat het kind een mantelzorgcompliment moet hebben ontvangen over het jaar dat vooraf gaat aan het overlijden in 2010 of 2011. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling moet de ouder op het moment van overlijden wél in het bezit zijn van een CIZ indicatie voor extramurale hulp (thuiszorg). Betrokkenen kunnen bij de Belastingdienst een schriftelijk verzoek indienen om alsnog in aanmerking te komen voor de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bij verschillende organisaties terecht:

Centraal aanmeldpunt: 058-2348434